najwyższa izba kontroli


Najwyższa Izba Kontroli - najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia. Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Warsaw, Poland. 10,498 likes · 44 talking about this. Najwyższa Izba Kontroli: Pomagamy w naprawianiu państwa.

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) od ponad 100 lat ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi.

Przejdź do treści. Najwyższa Izba Kontroli, pomagamy w naprawianiu państwa. Najwyższa Izba Kontroli Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa tel. 22 444 50 00 [email protected] NIP: 526-10-58-627...

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu...

Najwyższa Izba Kontroli to niezależny organ kontroli państwowej. NIK ocenia funkcjonowanie organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego...

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest naczelnym, niezależnych organem kontroli państwowej, działającym na zasadach kolegialności, którego zadania dotyczą szczególnie kwestii finansowych...

Najwyższa Izba Kontroli, NIK, naczelny organ kontroli państwowej podległy Sejmowi RP, działający na zasadach kolegialności. Istniała już w latach 1921-1939.

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.

Tak więc Najwyższa Izba Kontroli spełnia bardzo ważną rolę w państwie. Jako instytucja kontrolująca pracę instytucji państwowych wpływa na poprawę funkcjonowania państwa.

Najwyższa Izba Kontroli. Najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego...

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki dwóch kontroli, w tym wnioski z kontroli realizacji programu "Praca dla więźniów". Za program odpowiadał Patryk Jaki, wówczas wiceminister...

Najwyższa Izba Kontroli - pozycje prawno-ustrojowe. Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia... o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej...

Najwyższa Izba Kontroli - najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia.

Sejm może zająć się wyborem nowego prezesa NIK-u na najbliższym, dodatkowym posiedzeniu w przyszłą środę. Najwyższa Izba Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zakończył bezpłatny urlop i wrócił do pracy.

Sprawdź tłumaczenia 'Najwyższa Izba Kontroli' na język Angielski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'Najwyższa Izba Kontroli' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.

202. Najwyższa Izba Kontroli. Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła przegląd stanu jednostek wojskowych o niskim wskaźniku rozwinięcia. Wyniki kontroli są zatrważające.

W serwisie gp24.pl znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: najwyższa izba kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli - najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Podczas głosowania nad kandydaturą Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie wiedziałam...

Najwyższa Izba Kontroli Totalnej (NIKT) - instytucja państwowa podlegająca bezpośrednio i wyłącznie Naczelnikowi Państwa, której zadaniem jest sprawdzanie, czy wszystkie instytucje ważne dla kraju funkcjonują prawidłowo, zgodnie z jedyną słuszną linią wyznaczoną przez Naczelnika.

najwyższa izba kontroli. Banaś na wojnie z PiS! Zobacz co chce zrobić z NIK. Szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś (65 l.) chce reformy instytucji. Jak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna"...

Category:Najwyższa Izba Kontroli. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search.

Szczególnie krytycznie Najwyższa Izba Kontroli oceniła rażące - w jej opinii - naruszanie norm prawnich w trakcie rządowych renegocjacji kontraktu gazowego ze stroną rosyjską. Czytaj dalej.

Macie wrażenie, że krąg drogowych kontroli tylko się zacieśnia? Najwyższa Izba Kontroli jest przeciwnego zdania.

Najwyższa Izba Kontroli - zadania. Kształt dzisiejszej NIK określają dwa akty prawne. Przede wszystkim jest to Konstytucja RP, która stanowi przede wszystkim, że Najwyższa Izba Kontroli (art.About najwyższa izba kontroli

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly