Lys van kultusrolprente

’n Kultusrolprent of kultusfliek is ’n rolprent met ’n kultusaanhang wat obskuur of ongewild by hoofstroomgehore is. Soms het die naam ook betrekking op prente wat deur groot ateljees uitgereik is wat met opset probeer om ’n kultusfliek te wees of wat deur hoofstroomgehore en -resensente aanvaar word. Die gehoor se reaksie én die fliek se inhoud bepaal wat ’n kultusprent is en wat nie. Die volgende lys prente is al kultusflieks genoem.


Dodaje.pl - Ogłoszenia lokalne